Skip to main content

Detail autority

Hain, Joseph, 1809-1852
Jiný tvar jména: Hain, Josef, 1809-1852
Citace: Kladiwa, P.: (Nejen) Boháč versus Rauchberg : dobová reflexe výsledků sčítání lidu 1880-1930 v českých zemích. In: Časopis Matice moravské. Roč. 132, 2013, č. 2, s. 369-406
Citace: ONB, cit. 30. 4. 2014
Citace: DNB, cit. 30. 4. 2014
Citace: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 2, 1958, s. 151

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě