Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hain, Joseph, 1809-1852

Vazby: Hain, Josef, 1809-1852

Citace: Kladiwa, P.: (Nejen) Boháč versus Rauchberg : dobová reflexe výsledků sčítání lidu 1880-1930 v českých zemích. In: Časopis Matice moravské. Roč. 132, 2013, č. 2, s. 369-406
Citace: ONB, cit. 30. 4. 2014
Citace: DNB, cit. 30. 4. 2014
Citace: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 2, 1958, s. 151
Narozen 2. 7. 1809 v Prunéřově, zemřel 27. 12. 1852 ve Vídni. Statistik.