Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Ott, Karl von, 1835-1904

Vazby: Ott, Karl E. von, 1835-1904
Vazby: Von Ott, Karl E., 1835-1904
Vazby: Ott, Carl von, 1835-1904

Citace: gehalten am Deutschen Polytechnicum in Prag von Karl E. v. Ott: Vorträge über Baumechanik
Citace: www(Významní matematici v českých zemích), cit. 7. 11. 2011
Citace: DNB, cit. 7. 11. 2011
Citace: ONB, cit. 7. 11. 2011
Narozen 18. 4. 1835 ve Křtinách, zemřel 23. 8. 1904 v Brně. Matematik a fyzik. Ředitel a profesor fyziky, strojírenství, deskriptivní geometrie a stenografie na německé reálce v Praze. Od roku 1864 působil jako honorovaný docent stavební mechaniky na pražské technice.