Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Woitsch, Jiří, 1976-


Citace: ANL
Citace: Jiří Woitsch: Tajemná potaš (Dějiny a současnost, Roč. 23, č. 5, 2001)
Citace: osobní sdělení
Narozen 14. 8. 1976. PhDr., etnolog, historik, autor prací z oboru dějin raného novověku, etnokartografie a tradiční hmotné kultury.
etnolog, historik, autor prací z oboru dějin raného novověku, etnokartografie a tradiční hmotné kultury