Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zábranský, Václav


Citace: Šimek, Antonín - Zábranský, Václav: Chemie v boji proti škůdcům a chorobám rostlin, 1955
Autor práce z oblasti ochrany rostlin.