Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Lorenzová, Helena, 1945-2006


Citace: Slovník českých filozofů
Citace: www(Ústav dějin umění)
Citace: Estetika 4/2006
Narozena 13.5.1945 v Praze, zemřela 2006. PhDr., CSc., teoretička umění, redaktorka časopisu Estetika. Zaměřena na dějiny estetiky a umění. Publikace v oboru.
působí v Ústavu dějin umění AV ČR Praha