Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pembroke, Mary Sidney Herbert, 1561-1621

Vazby: Herbert, Mary, Countess of Pembroke, 1561-1621
Vazby: Pembrock, Maria von, 1561-1621
Vazby: Pembroke, Countess of, 1561-1621
Vazby: Sidney, Mary, Countess of Pembroke, 1561-1621

Citace: Pembroke, Mary Sidney Herbert et al.: Selected works of Mary Sidney Herbert, Countess of Pembroke. Tempe, 2005.
Citace: LC (Names), cit. 2.10.2015
Citace: www (Wikipedia, The Free Encyclopedia), cit. 2.10.2015
Anglická básnířka, překladatelka a literární mecenáška.