Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Topor, Michal, 1978-


Citace: Jeho: Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 13
Citace: www(Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze), cit. 10. 10. 2011
Citace: www(Informační systém Univerzity Karlovy v Praze), cit. 10. 10. 2011
Citace: Topor, Michal (ed.): Čtení o Jaroslavu Vrchlickém :básník ve sporech o životnost díla, 2013
Narozen 1978. Mgr., Ph.D., literární vědec zaměřený na období přelomu 19. a 20. století a také na problematiku česko-německých vztahů, editor a autor prací z oboru.
Ústav pro českou literaturu AV ČR