Skip to main content

Detail autority

Kraemer, Hans, 1870-
Jiný tvar jména: Demokrit, 1870-
Jiný tvar jména: Roemer, Hans, 1870-
Citace: Der Mensch und die Erde (editor H. Kraemer)
Citace: DNB
Citace: Der Mensch und die Erde (editor H. Kraemer)
Citace: DNB

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě