Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Klivar, Miroslav, 1932-2014


Citace: Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
Citace: Klivar, M.: Ergoterapie mladistvých
Citace: PNP-LA
Citace: www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 22. 1. 2016
Narozen 14. 1. 1932 v Košicích, zemřel 21. 11. 2014 v Praze. Prof., PhDr., CSc, teoretik a historik umění, práce z oboru, katalogy k výstavám, estetické práce, práce o designu, výtvarník, poezie, propagandistické brožurky, politický slovník, publikuje také v oborech ergoterapie, arteterapie a psychoterapie.