Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pánek, Jaroslav, 1947-


Citace: PNP-LA
Citace: Pánek, Jaroslav - Dvořáková, Vlasta: Poslední Rožmberkové: velmoži české renesance, 1989
Citace: Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012
Citace: www(Historický ústav AV ČR), cit. 27. 3. 2015
Citace: www(Ústav českých dějin FF UK), cit. 27. 3. 2015
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 30. 3. 2015
Narozen 23. 1. 1947 v Praze. Prof., PhDr., DrSc., dr.h.c., historik. Zabývá se dějinami raného novověku a vývojem raněnovověké společnosti, kultury a politických systémů. Překladatel ze slovinštiny a srbštiny.