Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Výkruta, Vladivoj


Citace: Jeho: Z historie elektrizace železnic
Citace: www(Univerzita Pardubice)
Ing., práce o elektrizace železničních tratí.