Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Purkyňová, Jana


Citace: Památkový ústav v Ostravě: Ostrava '92
Editorka publikace z oblasti památkové péče v severomoravském regionu.