Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Maříková-Kubková, Jana, 1968-

Vazby: Kubková, Jana, 1968-

Citace: Maříková-Kubková, J. - Schlanger, N. - Lévin, S.: Sites of Memory : between Scientific Research and Collective Representations
Citace: Maříková-Kubková, Jana - Herichová, Iva: Archeologický atlas Pražského hradu. Díl I., Katedrála sv. Víta - Vikářská ulice. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2009
Citace: Kubková, Jana: Dva římské nálezy z Pražského hradu. In: Archeologické rozhledy. Roč. 49, 1997, č. 1, s. 103-105
Citace: www(Archeologický ústav AV ČR), cit. 8. 3. 2016
Citace: www(Blogy - Názory Aktuálně), cit. 8. 3. 2016
Narozena v roce 1968 v Praze. Mgr., Ph.D., archeoložka, zaměřuje se na ranně středověkou sakrální architekturu a historii archeologie.