Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kozlovcev, Petr


Citace: Válek, Jan - Kozlovcev, Petr et al.: Vápenné technologie historických staveb: výstava "Calcarius čili vápeník", září 2015 - říjen 2016 = Lime technologies of historic buildings. Překlad Lucie Kasíková. První vydání. Praha: Národní technické muzeum, 2015
Citace: www(Webové aplikace Univerzity Karlovy v Praze), cit. 26. 1. 2016
Mgr., geolog, specializace na přírodní stavební pojiva (vápno, cement).