Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bryscejn, Jan


Citace: Válek, Jan - Bryscejn, Jan et al.: Vápenné technologie historických staveb: výstava "Calcarius čili vápeník", září 2015 - říjen 2016 = Lime technologies of historic buildings. Překlad Lucie Kasíková. První vydání. Praha: Národní technické muzeum, 2015
Citace: www(ÚTAM AV ČR, v. v. i.), cit. 26. 1. 2016
Ing., elektroinženýr, specializace na výpočetní techniku a vývoj softwaru.