Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Csorba, László, 1952-


Citace: OSZK, cit. 14. 10. 2011
Citace: Rakousko-uherská monarchie, ed. Gáspár, Zsuzsa, Praha 2011
Maďarský historik, vysokoškolský pedagog, specializace na maďarské dějiny 19. a 20. století, publikace z oboru.