Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Svojsík, Antonín Benjamin, 1876-1938


Citace: PNP-LA
Citace: Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, 1998
Narozen 5. 9. 1876 v Praze, zemřel 17. 9. 1938 tamtéž. Středoškolský profesor, sokolský pracovník, zakladatel českého skautingu, publikace a ediční činnost z oboru.