Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Rubeš, František Jaromír, 1814-1853

Vazby: Rubš, František Jaromír, 1814-1853
Vazby: Rubess, Fr., 1814-1853
Vazby: Rubeš, Frant., 1814-1853
Vazby: Rubeš, Jarm. F., 1814-1853
Vazby: Čížkovský, Fr. J., 1814-1853
Vazby: Čížkovský, Fr., 1814-1853
Vazby: Rubeš, Jaromír, 1814-1853

Citace: PNP-LA
Citace: NKC
Citace: Vopravil: Slovník pseudonymů...
Citace: Památky Havlíčkova Brodu
Narozen 16.1.1814 v Čížkově u Pelhřimova, zemřel 10.8.1853 ve Skutči. Právník, prozaik, autor humoresek, deklamovánek, divadelní hry, spoluzakladatel humoristického sborníku Paleček.