Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šantora, Roman, 1973-


Citace: Erazim Kohák : Poutník po hvězdách / Roman Šantora
Citace: Pavel Černý, Roman Šantora: Když se knihovna chce ptát svých čtenářů (Čtenář, Roč. 62, č. 7/8 (2010), s. 243-247)
Citace: Tichavová, B. - Šantora, R. - Černý, P.: Akce pro veřejnost
Narozen roku 1973. Ředitel Tiskového a distribučního centra Junáka, svazu skautů a skautek České republiky. Orientuje se na moderní metody výchovy, oblast komunikace s veřejností (public relations), sociologické výzkumy knihoven a marketingu a komunikaci neziskových organizací. Autor prací z oboru, také spoluautor životopisné knihy o E. Kozákovi.