Skip to main content

Detail autorityVazby: Krejčovský závod Arnoštky Roubíčkové
Vazby: Modelový dům Roubíček (firma)
Vazby: Modellhaus Roubíček
Vazby: Roubíček (módní salon)
Vazby: Arnoštka Roubíčková (módní salon)

Citace: Modelový dům Arnoštka Roubíčková Praha 1909-1943