Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Aleksejeva, Marija Vasil'jevna, 1892-

Vazby: Aleksejeva, M. V., 1892-

Citace: Alexejeva, M.V., Andronov, B.J., Gurvic, S.S., Žitkova, A.S. : Stanovení škodlivých látek ve vzduchu výrobních místností
Citace: NLR
Ruská lékařka, autorka publikací z oboru hygieny práce.