Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Langová, Michaela


Citace: Kuna, Martin - Langová, Michaela ... et al.: Archeologický atlas Čech, 2015
Citace: www(Archeologický ústav AV ČR), cit. 14. 8. 2015
Citace: www(Univerzita Karlova), cit. 14. 8. 2015
Mgr., archeoložka.