Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Čepeláková, Eva


Citace: www(arup.cas.cz), cit. 1. 9. 2015
Citace: Kuna, M.: Archeologický atlas Čech (úprava map a ilustrací). Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2015
Česká dokumentátorka v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha. Zabývá se digitalizací.