Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Říhová, Jitka


Citace: www(arup.cas.cz), cit. 1. 9. 2015
Citace: Kuna, M.: Archeologický atlas Čech (příprava prostorových dat). Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2015
Pracovnice Archeologického ústavu AV ČR, Praha, oddělení informačních zdrojů. Publikování z oboru.