Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Žďárská, Anna, 1983-

Vazby: Prokopová, Anna, 1983-

Citace: Žďárská, Anna: Středověké sklo z Prahy. Vyd. 1. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, 2014
Citace: www(Odbor archeologie NPÚ Praha), cit. 23. 1. 2015
Narozena v roce 1983 v Praze. Mgr., archeoložka, specializace na hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku, zejména předměty ze skla.