Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zámečník, Roman, 1985-


Citace: Zámečník, Roman: Zahrada vily Stiassni - příklad prvorepublikového zahradního umění. In: Zprávy památkové péče, roč. 73, č. 4 (2013), s. 317-323
Citace: osobní sdělení
Narozen 13. 9. 1985 v Kyjově. Ing., památkář, autor publikací o zahradní architektuře meziválečného období v ČSR.