Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Walther, Ernst

Vazby: Walther, Arnošt

Citace: DNB
Citace: Walther, Ernst: Waltherovo hospodářské zvěrolékařství [do češtiny přel. H. V. Burian] (Budyšín, 1911)
Citace: Walther, Ernst: O určování stáří koně : vedle pravidel, jichž jest šetřiti při uzavírání koupě a dodatku o nemocech právních a rukojemstvích v dobytčím obchodě [do češtiny přeložil Fr. Šícha] (Buděšín, 1896)
Citace: Walther, A.: Podkovář :návod o kování kopyt pro samouky
Úřední zvěrolékař a učitel zvěrolékařství na hosodářské škole v Bydišíně.