Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-st, czenas
Vazby: Příbram (Česko : okres : 1850-1855)
Vazby: Příbram (Česko : okres : 1868-1949)
Vazby: Příbram (Česko : okres : 1949-1960)
Vazby: Příbram (Česko : okres : 1960-)
Vazby: Příbram (Česko)
Vazby: Příbram-oblast (Česko)
Vazby: Příbramsko (Česko)
Vazby: Příbram (Česko : okres)