Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Knapová, Michaela


Citace: Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského (Richard Khel, Miloš Lešikar, Michaela Knapová), 2015
Citace: www(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského), cit. 15. 2. 2018
Knihovnice, spoluautorka komentovaného soupisu osobní knihovny Jaroslava Heyrovského.