Skip to main content

Detail autority

Říha, Zdeněk, 1974-
Citace: Duchoň, B. - Říha, Z. (ed.): Národohospodářské aspekty dopravního systému :7. vědecká mezinárodní konference Fakulty dopravní ČVUT Praha Ústavu ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací : 28. března 2007, Praha : sborník
Citace: Informační systém ČVUT
Citace: Katalog ČVUT
Citace: www(Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací FD ČVUT), cit. 8. 6. 2011

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě