Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Elbel, Martin, 1971-


Citace: Lexikon současných českých historiků.
Citace: www(Mgr. Martin Elbel, M.A., PhD. [profil] - Katedra Historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, cit. 21. 3. 2011)
Citace: Martin Eibel, Ondřej Jakubec (ed.): Olomoucké baroko
Narozen 16.12.1971 v Opavě. Mgr., M.A., PhD., historik a archivář, vysokoškolský pedagog, věnuje se kulturním a náboženským dějinám raného novověku, dobovým zbožnostem a františkánskému řádu.