Skip to main content

Detail autority

Bloesch, Hans, 1878-1945
Jiný tvar jména: Blösch, Hans, 1878-1945
Jiný tvar jména: Murrner, Johann Jakob, 1878-1945
Citace: Gotthelf, Jeremias: Sämtliche Werke in 24 Bänden (bearbeitet von Rudolf Hunziker und Hans Bloesch), 1922
Citace: HELVETICAT, cit. 26. 4. 2016
Citace: BNF, cit. 3. 5. 2016
Citace: DNB, cit. 11. 7. 2016
Citace: www (Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 26. 4. 2016
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Bloesch

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě