Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Daněk, Petr, 1957-


Citace: Kdo je kdo v současné české muzikologii
Citace: NKC
Citace: www(Wikipedie, Otevřená encyklopedie), cit. 23. 1. 2017
Narozen 10. 5. 1957 v Praze. Doc. PhDr., PhD., muzikolog, zaměřený na hudební kulturu v Čechách 1550-1630, pedagog, interpret, dramaturg a manažer.