Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kroupa, Jiří K.


Citace: Vaněk, Vojtěch - Kroupa, Jiří K. (eds.): Kutná Hora v době baroka -- Praha : Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora : KLP-Koniasch Latin Press, 2005
Citace: Kroupa, Jiří K. (ed.): Veritas vincit = Pravda vítězí : symposium Praha 20.10.1994 : [sborník příspěvků / Ústav pro klasická studia AV ČR] -- Praha : KLP-Koniasch Latin Press : Ústav pro klasická studia Akademie věd České republiky, 1995
Citace: www(Bibliografie dějin Českých zemí - Historický ústav akademie věd ČR), cit. 20. 1. 2015
Historik, částečně muzikolog, majitel nakladatelství Koniash Latin Press.