Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Holka, Filip, 1928-2005


Citace: Holka, F.: Slovenské lodenice Komárno
Citace: www(Bratislava SME online)
Citace: SKK SR
Doc., PhDr., CSc., slovenský autor monografie o loděnici v Komárně.