Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kostlán, Antonín, 1955-


Citace: Lexikon současných českých historiků.
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 11.3.1955 v Praze. PhDr., CSc., historik, práce z oboru dějin raného novověku, komeniologie, dějin historiografie a dějin vědy.
historik, práce z oboru dějin raného novověku, komeniologie, dějin historiografie a dějin vědy