Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-gx---
Vazby: Bavorská republika rad (1919)
Vazby: Německo (americká okupační zóna, 1945-1955)
Vazby: Německo (britská okupační zóna, 1945-1955)
Vazby: Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955)
Vazby: Německo (okupační zóny, 1945-1955)
Vazby: Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955)
Vazby: Německo jižní
Vazby: Německo severní
Vazby: Německo východní
Vazby: Německo západní
Vazby: Německo-oblasti východní (do r. 1945)
Vazby: Německá demokratická republika
Vazby: Německá spolková republika
Vazby: Německý spolek (1815-1866)
Vazby: Prusko
Vazby: Výmarská republika (1919-1933)
Vazby: země bývalé NDR
Vazby: Bavorsko (Německo)
Vazby: Berlín (Německo : spolková země)
Vazby: Braniborsko (Německo)
Vazby: Brémy (Německo : spolková země)
Vazby: Bádensko-Württembersko (Německo)
Vazby: Dolní Sasko (Německo)
Vazby: Durynsko (Německo)
Vazby: Hamburk (Německo : spolková země)
Vazby: Hesensko (Německo)
Vazby: Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo)
Vazby: Porýní-Falc (Německo)
Vazby: Sasko (Německo)
Vazby: Sasko-Anhaltsko (Německo)
Vazby: Severní Porýní-Vestfálsko (Německo)
Vazby: Sársko (Německo)
Vazby: Šlesvicko-Holštýnsko (Německo)
Vazby: Deutschland
Vazby: Bundesrepublik Deutschland
Vazby: BRD
Vazby: Spolková republika Německo

Status/Správní celek: správní celek