Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Špét, Jiří, 1928-2012


Citace: PNP-LA
Citace: NKC, cit. 27. 7. 2015
Citace: Historik Jiří Špét - Život a dílo
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 27. 7. 2015
Narozen 28. 9. 1928 v Praze, zemřel 29. 5. 2012. PhDr., CSc., historik českého muzejnictví, muzejní pracovník, autor časopiseckých článků z oboru.
muzeolog, působil na Ministerstvu kultury ČR