Skip to main content

[Authority_detail]

Záhlaví: Barnet, Ivan, 1955-


Citace: I. Barnet: Izolace proti radonu
Citace: Z. Kukal: Geologové České geologické služby 1919-2001 jejich dílo i život
Status/Správní celek: definitivní
RNDr., CSc., geolog, specializace geochemie a výzkum radonu v geologickém podloží.