Skip to main content

Detail autorityVazby: bezdrátová telegrafie
Vazby: radiotelegrafie
Vazby: telekomunikace
Vazby: telegraf