Skip to main content

Detail autorityVazby: nukleární magnetická rezonance
Vazby: optická detekce
Vazby: Augerova spektroskopie
Vazby: Ramanova spektroskopie
Vazby: atomová spektroskopie
Vazby: dopplerovská spektroskopie
Vazby: elektronová spektroskopie
Vazby: fluorescenční spektroskopie
Vazby: fotoelektronová spektroskopie
Vazby: gamaspektroskopie
Vazby: impedanční spektroskopie
Vazby: infračervená spektroskopie
Vazby: jaderná spektroskopie
Vazby: laserová spektroskopie
Vazby: luminiscenční spektroskopie
Vazby: magnetická rezonance
Vazby: mikrovlnná spektroskopie
Vazby: molekulární spektroskopie
Vazby: optická spektroskopie
Vazby: rentgenová spektroskopie
Vazby: spektroskopická analýza
Vazby: vibrační spektroskopie
Vazby: spektrální analýza