Skip to main content

Detail autority

polymery
Jiný tvar jména: difluorvinyliden
Jiný tvar jména: fyzika polymerů
Jiný tvar jména: makromolekulární chemie
Jiný tvar jména: makromolekulární fyzika
Jiný tvar jména: makromolekulární látky
Jiný tvar jména: plasty
Jiný tvar jména: polymerizace
Jiný tvar jména: polymerní materiály
Jiný tvar jména: polymerní směsi
Jiný tvar jména: biodegradovatelné polymery
Jiný tvar jména: biopolymery
Jiný tvar jména: izotaktické polypropyleny
Jiný tvar jména: kaučuk
Jiný tvar jména: koordinační polymery
Jiný tvar jména: metakryláty
Jiný tvar jména: polybutadien
Jiný tvar jména: polyestery
Jiný tvar jména: polyethylen
Jiný tvar jména: polymerní filmy
Jiný tvar jména: polymerní koloidy
Jiný tvar jména: polymerní pěny
Jiný tvar jména: polymerní taveniny
Jiný tvar jména: polymery rozpustné ve vodě
Jiný tvar jména: polyolefiny
Jiný tvar jména: polypropylen
Jiný tvar jména: polystyren
Jiný tvar jména: polyurethany
Jiný tvar jména: polyvinylalkohol
Jiný tvar jména: polyvinylchlorid
Jiný tvar jména: silikony
Jiný tvar jména: syntetický kaučuk
Jiný tvar jména: chemické sloučeniny

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě