Skip to main content

Detail autorityVazby: difluorvinyliden
Vazby: fyzika polymerů
Vazby: makromolekulární chemie
Vazby: makromolekulární fyzika
Vazby: makromolekulární látky
Vazby: plasty
Vazby: polymerizace
Vazby: polymerní materiály
Vazby: polymerní směsi
Vazby: biodegradovatelné polymery
Vazby: biopolymery
Vazby: izotaktické polypropyleny
Vazby: kaučuk
Vazby: koordinační polymery
Vazby: metakryláty
Vazby: polybutadien
Vazby: polyestery
Vazby: polyethylen
Vazby: polymerní filmy
Vazby: polymerní koloidy
Vazby: polymerní pěny
Vazby: polymerní taveniny
Vazby: polymery rozpustné ve vodě
Vazby: polyolefiny
Vazby: polypropylen
Vazby: polystyren
Vazby: polyurethany
Vazby: polyvinylalkohol
Vazby: polyvinylchlorid
Vazby: silikony
Vazby: syntetický kaučuk
Vazby: chemické sloučeniny