Skip to main content

Detail autorityVazby: horninové prostředí
Vazby: kámen
Vazby: magma
Vazby: petrogeneze
Vazby: bazalty
Vazby: horninotvorné minerály
Vazby: jíly
Vazby: křemité horniny
Vazby: metamorfované horniny
Vazby: sedimentární horniny
Vazby: uhlíkaté horniny
Vazby: užitkové horniny
Vazby: vyvřelé horniny
Vazby: petrologie