Skip to main content

Detail autority

horniny
Jiný tvar jména: horninové prostředí
Jiný tvar jména: kámen
Jiný tvar jména: magma
Jiný tvar jména: petrogeneze
Jiný tvar jména: bazalty
Jiný tvar jména: horninotvorné minerály
Jiný tvar jména: jíly
Jiný tvar jména: křemité horniny
Jiný tvar jména: metamorfované horniny
Jiný tvar jména: sedimentární horniny
Jiný tvar jména: uhlíkaté horniny
Jiný tvar jména: užitkové horniny
Jiný tvar jména: vyvřelé horniny
Jiný tvar jména: petrologie

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě