Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-pl, czenas
Vazby: Chlum (Plzeňská pahorkatina, Česko : vrch)
Vazby: Do nejmenšího města Evropy (Česko : turistická trasa)
Vazby: Jediné dochované ghetto na Plzeňsku (Česko : turistická trasa)
Vazby: Krkavec (Plzeňská pahorkatina, Česko : vrch)
Vazby: Naučná stezka Po stopách Františka Malocha (Česko)
Vazby: Národní geopark GeoLoci (Česko)
Vazby: Plzeň (Česko : jihovýchodní oblast)
Vazby: Plzeň (Česko : jižní oblast)
Vazby: Plzeň (Česko : okres : 1850-1855)
Vazby: Plzeň (Česko : okres : 1868-1949)
Vazby: Plzeň-oblast severní (Česko)
Vazby: Plzeň (Česko)
Vazby: Plzeň-město (Česko : okres : 1960-)
Vazby: Plzeň-okolí (Česko : okres : 1949-1960)
Vazby: Plzeňský kraj (Česko : 1850-1855)
Vazby: Plzeňský kraj (Česko : 1855-1868)
Vazby: Plzeňský kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Plzeňský kraj (Česko)
Vazby: Romantické židovské hřbitovy jižního Plzeňska (Česko : turistická trasa)
Vazby: Valík (Česko : vrch)
Vazby: Údolím Berounky za židovskými památkami (Česko : turistická trasa)
Vazby: Plzeňsko (Česko)