Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-pa, czenas
Vazby: Pardubice (Česko : okres)
Vazby: Pardubice (Česko)
Vazby: Pardubicko (Česko)