Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Merta, Jiří, 1938-


Citace: Lexikon současných českých historiků
Citace: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 24.9.1938 v Brně. PhDr., zabývá se industriální archeologií, industriálním dědictvím, technickými památkami.
historik - metalurg, působí v Technickém muzeu v Brně