Skip to main content

Detail autorityVazby: sociální nerovnost
Vazby: sociální původ
Vazby: sociální struktura
Vazby: buržoazie
Vazby: dělníci
Vazby: nevolníci
Vazby: poddaní
Vazby: služebnictvo
Vazby: socioekonomické skupiny
Vazby: stavy
Vazby: střední vrstvy
Vazby: úředníci
Vazby: sociologie
Vazby: sociální hierarchie