Skip to main content

Detail autority

rudní ložiska
Jiný tvar jména: ložiska rud
Jiný tvar jména: ložiska rudní
Jiný tvar jména: ložiska rudná
Jiný tvar jména: rudná ložiska
Jiný tvar jména: ložiska železných rud
Jiný tvar jména: morfologie rudních ložisek
Jiný tvar jména: stroncianit
Jiný tvar jména: ložiska nerostných surovin

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě