Skip to main content

Detail autorityVazby: entalpie
Vazby: entropie
Vazby: sdílení tepla
Vazby: Boltzmannova rovnice
Vazby: biotermodynamika
Vazby: exergie
Vazby: fázové přeměny
Vazby: nerovnovážná termodynamika
Vazby: rovnovážná termodynamika
Vazby: slinování
Vazby: statistická termodynamika
Vazby: technická termodynamika
Vazby: termodynamika atmosféry
Vazby: termodynamika kontinua
Vazby: termika