Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Barvíř, Jindřich Ladislav, 1863-1952

Vazby: Barvíř, Jindřich Lad., 1863-1952

Citace: PNP-LA
Citace: Jeho: Děje města Chocně
Citace: Ottův slovník naučný
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 15.7.1863 v Cholticích u Heřmanova Městce, zemřel 26.5.1952 v Praze. PhDr., petrograf a mineralog, regionální historik, zaměřený na oblast Chocně, středoškolský profesor, autor publikací z oborů.